Terug
HomeActueelHet opknipverbod uit de Elektriciteitswet en de aansluitplicht van de netbeheerder

Het opknipverbod uit de Elektriciteitswet en de aansluitplicht van de netbeheerder

4 min |
5 december 2023
|
Blogs
Het opknipverbod uit de Elektriciteitswet en de aansluitplicht van de netbeheerder

Dit blogartikel is onderdeel van een reeks waarin wij verschillende geschilbesluiten behandelen. Onderaan dit artikel vindt u de links naar de overige artikelen.

Het opknipverbod uit de Elektriciteitswet en de aansluitplicht van de netbeheerder

Partijen die een geschil hebben met de netbeheerder over de wijze waarop deze zijn taken en bevoegdheden op grond van de Elektriciteitswet 1998 (“E-wet”) uitoefent kunnen een dergelijk geschil voorleggen aan de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”). In dit blogbericht bespreken wij zo’n uitspraak van de ACM.

De zaak Zonnepark Middelsee / Liander

Deze zaak draait om het volgende. Drie ontwikkelaars (de “Ontwikkelaars”) zijn voornemens om separate zonneparken te ontwikkelen in de buurt van Leeuwarden. Omdat de gemeente Leeuwarden de wens had om deze parken integraal landschappelijk in te passen is voor het gehele project één omgevingsvergunning aangevraagd.

In november 2020 heeft één van de Ontwikkelaars een aanvraag ingediend bij Liander N.V. (“Liander”) voor vier afzonderlijke aansluitingen; voor elke Ontwikkelaar één en nog één voor een andere partij waarvan de aanvraag inmiddels is vervallen.

In december 2020 heeft Liander aan de Ontwikkelaars laten weten dat zij de afzonderlijke aanvragen niet in behandeling neemt omdat sprake zou zijn van één zonnepark en niet van drie afzonderlijke zonneparken. Liander heeft daarom aangegeven slechts één aansluiting te willen realiseren.

Liander doet beroep op ‘opknipverbod’

De Ontwikkelaars stellen zich op het standpunt dat zij, op grond van art. 23 E-wet, elk recht hebben op een eigen aansluiting.

Voor zover hier van belang stelt Liander zich op het standpunt dat de Ontwikkelaars eigenlijk één zonnepark willen bouwen en exploiteren en dat zij op grond van art. 1 lid 6 E-wet daarom een beroep kan doen op het zogenaamde ‘opknipverbod’. Deze bepaling luidt als volgt:

“Productie-installaties voor de opwekking van elektriciteit met behulp van windenergie of zonne-energie op het land die behoren tot eenzelfde onderneming of instelling en die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddelijke nabijheid zijn gelegen, worden geacht te beschikken over één aansluiting. De netbeheerder en de producent kunnen meerdere aansluitingen overeenkomen indien dit tot lagere kosten voor de netbeheerder leidt.”

Van belang is dat het College van beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”), terwijl dit geschil aanhangig was, uitspraak heeft gedaan in een vergelijkbare casus. Uit deze uitspraak volgt dat art. 1 lid 6 E-wet cumulatieve voorwaarden bevat. Toegepast op dit geval zou dat betekenen dat de Ontwikkelaars recht hebben op eigen aansluitingen en dat Liander dus in het ongelijk gesteld zou moeten worden. Na de CBb-uitspraak – maar voordat de ACM uitspraak deed – zijn de Ontwikkelaars en Liander in overleg getreden, maar dat heeft niet geleid tot een oplossing.

Beoordeling beroep op ‘opknipverbod’

Voor zover hier van belang oordeelt de ACM dat de Ontwikkelaars op grond van art. 23 E-wet recht hebben op een eigen aansluiting indien sprake zal zijn van afzonderlijke onroerende zaken als bedoeld in art. 16 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet Woz).

Het ‘opknipverbod’ is een uitzondering op deze hoofdregel. Op deze uitzondering kan volgens de ACM slechts een beroep worden gedaan als aan de cumulatieve voorwaarden is voldaan. Dat wil zeggen dat sprake moet zijn van dat de zonneparken tot (i) eenzelfde onderneming of instelling behoren, (ii) technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en (iii) in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen.

Het is evident dat de Ontwikkelaars niet tot dezelfde onderneming behoren. Daarom oordeelt de ACM dat aan de cumulatieve voorwaarden niet is voldaan.

De ACM concludeert dan ook dat Liander in strijd heeft gehandeld met art. 23 E-wet door te weigeren een offerte uit te brengen voor drie afzonderlijke aansluitingen. De klachten van Ontwikkelaars worden gegrond verklaard.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand artikel een vraag? Bijvoorbeeld omdat uw netbeheerder weigert u tijdig aan te sluiten op het elektriciteitsnet? Neem dan contact op met Cees Verburg of Ale van der Wielen, onze advocaten energierecht.


Dit blogartikel is onderdeel van een reeks waarin wij verschillende geschilbesluiten behandelen. Klik hieronder om de overige delen van deze reeks te lezen.

Deel 1 – Betalingtermijn van 14 dagen redelijk?
Deel 2 – De “vrij absolute” aansluitplicht van de netbeheerder
Deel 3 – Netverzwaring en de wijziging van bestaande aansluitingen
Deel 4 – De redelijke aansluittermijn bij een grootverbruikaansluiting
Deel 5 – Kan een gesloten distributiesysteem wel een hoogspanningsdeel omvatten?

Deel 6 – Het opknipverbod uit de Elektriciteitswet en de aansluitplicht van de netbeheerder
Deel 7 – De netbeheerder en het plaatsen van zonnepanelen voor eigen verbruik

Deel 8 – De aansluit- en transportplicht van TenneT bij een interconnector

Bericht delen op linkedin

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Gerelateerde expertises en branches

Nieuwste berichten

Al het nieuws

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Mis niets meer en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Velden met een * zijn verplicht

Ik geef toestemming dat TRIP Advocaten Notarissen mijn e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief. U kunt meer lezen in ons Privacy en cookiesbeleid.

Terug naar blogs
Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer