Contact
De kennis en ervaring die wij als kantoor opdoen, delen wij graag breed en is voor iedereen beschikbaar.  Kwaliteit leveren en kennisdeling zijn belangrijke speerpunten in onze dienstverlening. Door kennis te delen, kom je samen verder. Wij delen onze kennis onder andere door het publiceren van blogs.

Weet waar de klepel hangt: hoe kun je klokgelui reguleren?

Blogs
27 juli 2021

Wet elektronische publicaties treedt 1 juli in werking

Blogs
29 juni 2021

Verdelingsprocedure voor schaarse vergunningen in rechte getoetst

Blogs
24 juni 2021

Gunningscriterium circulariteit voordeel zittende leverancier

Blogs
24 juni 2021

Ondermijningsvergunning tegen het licht gehouden

Blogs
24 juni 2021

Voorlopige oplossing belanghebbende-problematiek Varkens in Nood-arrest

Blogs
24 juni 2021

Dreigt nu echt een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties?

Blogs
16 juni 2021

Bevoegdhedenovereenkomst en inspanningsplicht

Blogs
10 mei 2021

Kan de gemeente een strengere habitattoets hanteren dan de provincie?

Blogs
26 april 2021

Huurovereenkomst woonruimte voor (on)bepaalde tijd; minimaal of maximaal?

Blogs
12 april 2021
Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer