De kennis en ervaring die wij als kantoor opdoen, delen wij graag breed en is voor iedereen beschikbaar.  Kwaliteit leveren en kennisdeling zijn belangrijke speerpunten in onze dienstverlening. Door kennis te delen, kom je samen verder. Wij delen onze kennis onder andere door het publiceren van blogs.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: aanscherping verplichtingen van de aannemer (2/2)

Blogs
24 december 2021

Covid-maatregelen; geen gebrek, wel onvoorziene omstandigheid

Blogs
24 december 2021

Vervanging van een derde waarop een uitsluitingsgrond van toepassing is

Blogs
30 november 2021

Overheid moet mededingingsruimte en transparantie bieden bij verkoop onroerende zaak

Blogs
30 november 2021

Wet digitale overheid: heeft u nog even?

Blogs
30 november 2021

Wat hebben de Arbowet en strafrecht met elkaar te maken?

Blogs
11 november 2021

Gebruik of misbruik privaatrecht

Blogs
28 oktober 2021

Decentraal maatwerk voor windparken vereist

Blogs
28 oktober 2021

Bekend maken maximum raamovereenkomst

Blogs
28 oktober 2021

Weet waar de klepel hangt: hoe kun je klokgelui reguleren?

Blogs
27 juli 2021
Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer