De kennis en ervaring die wij als kantoor opdoen, delen wij graag breed en is voor iedereen beschikbaar.  Kwaliteit leveren en kennisdeling zijn belangrijke speerpunten in onze dienstverlening. Door kennis te delen, kom je samen verder. Wij delen onze kennis onder andere door het publiceren van blogs.

Geschilbesluiten van de Autoriteit Consument en Markt (Deel 5)

Blogs
10 augustus 2023

Schadevergoeding, nadeelcompensatie en staatssteun

Blogs
8 augustus 2023

Ontslag van een statutair bestuurder: het stappenplan

Blogs
25 juli 2023

Wet goed verhuurderschap; de gemeente aan zet

Blogs
29 juni 2023

Wet goed verhuurderschap per 1 juli 2023 van kracht

Blogs
29 juni 2023

Voortgang modernisering van het Energiehandvestverdrag

Blogs
22 juni 2023

Jurisprudentie verhuur onroerende zaken n.a.v. Didam-arrest

Blogs
22 juni 2023

Gelijkwaardige maatregelen niet meer altijd voldoende

Blogs
22 juni 2023

Dringend eigen gebruik in huurrecht

Blogs
20 juni 2023

Partneralimentatie forfaitair berekend

Blogs
19 juni 2023
Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer